Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 71) Genel Yönetim Mali İstatistiklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 90) (15.06.2024)      Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2024)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/6/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24547] Sayılı Kararı (15.06.2024)      Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2024)      Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ (15.06.2024)      2024/Nisan Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 25/06/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi (14.06.2024)      Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (13.06.2024)      Beyanname Ve Bildirimlerin Verilme Süresinin Uzatılması Talebi Yazısı Hk. (12.06.2024)      VUK Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562) (12.06.2024)      Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (11.06.2024)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)
 


...» Vergi Barışı ile İlgili Açıklamalar (05.09.2022)

...» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararının uygulanmasına yönelik 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı kararı hakkında açıklamalar… (15.07.2022)

...» BDDK 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararı hakkında açıklamalar (06.07.2022)

...» 311 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Binek Otolarında Gider Kısıtlaması Uygulaması (02.06.2020)

...» Binek Otomobil Giderleri Hakkında (13.12.2019)

...» Defter Tasdikleri Hakkında (21.12.2017)

...» 2017 Eylül Ekim Kasım Aralık ayı Net Asgari Ücret Farkının Ödenmesi (08.12.2017) 

  SİRKÜLER
...» Vergi Barışı ile İlgili Açıklamalar (05.09.2022)

...» Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararının uygulanmasına yönelik 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı kararı hakkında açıklamalar… (15.07.2022)

...» BDDK 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararı hakkında açıklamalar (06.07.2022)

...» 311 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Binek Otolarında Gider Kısıtlaması Uygulaması (02.06.2020)

...» Binek Otomobil Giderleri Hakkında (13.12.2019)

...» Defter Tasdikleri Hakkında (21.12.2017)

...» 2017 Eylül Ekim Kasım Aralık ayı Net Asgari Ücret Farkının Ödenmesi (08.12.2017)

...» 11 nolu seri nolu KDV tebliği ile getirilen uygulama değişiklikleri hakkında (17.03.2017)

...» Asgari Ücretlinin Maaşında Meydana Gelen Düşüklüğü Tamamlama (31.10.2016)

...» E-Defter Uygulamasına İlişkin Açıklamalar (14.08.2015)

...» Nakit Sermaye Teşviği (18.05.2015)

...» Kur farkına ilişkin düzenlenecek fatura hak. Açıklamalar… (09.07.2007)

...» Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile ilgili açıklamaya yapılan ilaveler hak.. (09.07.2007)

...» GÜNCEL KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (15.09.2014)

...» KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV TEVKİFATLARINA İLİŞKİN TABLO (25.08.2014)

...» GÜNCEL VE SON 1 NOLU KDV BEYANNAMESİ, MUHTASAR VE DAMGA VERGİSİ BEYANNAME ÖRNEKLERİ (21.07.2014)

...» Defter tasdikleri ve ticari belgelerde bulunması gereken bilgiler hak. (27.12.2013)

...» Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Kullanma Zorunluluğu (10.04.2013)

...» 117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II) (29.06.2012)

...» KISMİ KDV TEVKİFATI ÖZET TABLOSU (06.06.2012)

...» 117 nolu Tebliğ kapsamında Katma Değer Vergisinde tevkifat hakkında açıklamalar (I) (06.06.2012)

...» Vergi Levhası (24.05.2011)

...» 2011 Yılı Pratik Bilgiler (03.01.2011)

...» 6111 SAYILI YASA HAKKINDA AÇIKLAMALAR – III (31.03.2011)

...» 6111 SAYILI YASA HAKKINDA AÇIKLAMALAR - II (24.03.2011)

...» 6111 SAYILI YASA HAKKINDA AÇIKLAMALAR - I (17.03.2011)

...» 6009 sayılı Torba Yasa ile Vergi Mevzuatında Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıklamalar (09.08.2010)

...» E-FATURA HAKKINDA AÇIKLAMALAR (10.06.2010)

...» 2010 YILINDA BA-BS FORMLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER (05.02.2010)

...» 2010 Yılı Pratik Bilgiler (07.01.2010)

...» 2009 Yılı Pratik Bilgiler (07.01.2009)

...» İSTİHDAM TEŞVİKİ (28.11.2008)

...» 5510 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler (10.10.2008)

...» Kira Bedellerinin Bankalar veya PTT Aracılığı İle Ödenmesi (19.08.2008)

...» Transfer Fiyatlandırması Form Ek:2 Düzenlenmesi (10.04.2008)

...» Serbest Bölgeye yapılan satışlar Serbest Bölge İşlem Formu Düzenlenecektir. (07.04.2008)

...» İhracat Bedelleri Serbestçe Tasarruf Edilebilecek (13.02.2008)

...» 381 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında (06.02.2008)

...» 107 Seri Nolu KDV Genel Tebliği Hakkında Açıklamalar (09.01.2008)

...» 2008 Yılında Uygulanacak Bazı Had ve Bilgiler (07.01.2008)

...» Asgari Geçim İndirimi Hakkında Açıklamalar (24.12.2007)

...» Mali Tatil Hakkında Açıklamalar.... (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İlgili) (04.07.2007)

...» Mali Tatil Hakkında Açıklamalar.... ( Vergisel Yönleri) (04.07.2007)

...» Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerin İndirimli Oranda Kdv Uygulanması ile Kur Farkı ve Vade Farkında Kdv Uygulaması - (02.07.2007)

...» Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda Kdv İstisnası (03.03.2007)

...» Yabancı Para Cinsinden Varlıkların Hangi Kur İle Değerleneceği Hakkında (01.02.2007)

...» 2006 Yılı Sonu ve 2007 Yılına İlişkin Pratik Bilgiler (17.01.2007)

...» Ödeme Kaydedici Cihazlarda Kullanılacak Kağıt Ruloların Özellikleri Hakkında (15.01.2007)

...» Anonim Şirketlerde, Yönetim Kurulu Toplantılarının Biçimsel Yönleri İle Toplantı Ve Karar Yeter Sayıları (07.12.2006)

...» Döviz cinsinden düzenlenen Finansal Kiralama Faturalarının Muhasebe Kaydı Hakkında (27.10.2006)

...» Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC)Fişlerinin Faturaya dönüştürülmesi hak… (18.10.2006)

...» Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ödeme Kaydedici Cihazlardan Verilen Fişlerin Faturaya Dönüştürülmesi Hak. (27.09.2006)

...» Form Ba ve Bs Düzenlenmesi Hakkında (31.08.2006)

...» 31.12.2005 Tarihinden Devreden Yatırım İndirimi Hak… (15.05.2006)

...» Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanılarak Yapılan Satışlarda Belge Düzeni Hakkında (03.04.2006)

...» Dönem Sonu İşlemleri Arasında Özellik Arz Edenler (27.01.2006)

...» 2005 Yıl Sonu Ve 2006 Yılına İlişkin Açıklamalar Hak… (02.01.2006)

...» 97 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Hususlar İle İlgili Açıklamalar (02.01.2006)

...» 96 seri nolu KDV G.Tebliğ Açıklamaları Hakkında (23.11.2005)

...» Akaryakıt İstasyonlarına Konulacak “Ödeme Kaydedici Cihazlar “ Hak. ( 66 Seri Nolu G.Tebliğ) (20.10.2005)

...» Başkası Adına Düzenlenen Faturaların Kdv İndirimi İle Özel İletişim Vergilerinin Gider Niteliği Hakkında (08.09.2005)

...» Enflasyon Düzeltmesi Yapılan Dönemler İle İlgili Kar Dağıtımı Hak. (22.08.2005)

...» Form Ba ve Bs Düzenlenmesi hakkında (26.07.2005)

...» 95 Nolu Kdv Genel Tebliği Açıklamaları Hakkında (18.07.2005)

...» Enflasyon Düzeltmesi Kayıtları Hakkında (29.12.2004)

...» Enflasyon Düzeltmesi Kayıtları Hakkında (04.10.2004)

...» 5228 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (27.08.2004)

...» 25.12.2003 Tarih Ve 5035 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler (02.01.2004)

...» 2003 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının Beyanı Hakkında (03.12.2003)

...» Banka Ve Benzeri Kuruluşlar Aracılığı İle Yapılacak Ödemeler Hak.Ek3 (28.10.2003)

...» Finansal Kiralama İşlemlerinde Yeni Düzenleme (10.09.2003)

...» Bireysel Emeklilik Primlerinin Vergisel Yönü Hakkında (08.09.2003)

...» Banka Ve Benzeri Kuruluşlar Aracılığı İle Yapılacak Ödemeler Hak.Ek2 (19.08.2003)

...» Banka ve Benzeri Kuruluşlar Aracılığı İle Yapılacak Ödemeler Hak. Ek1 (04.08.2003)

...» Banka Ve Benzeri Kuruluşlar Aracılığı İle Yapılacak Ödemeler Hak (30.07.2003)

...» 4842 Sayılı Yasa İle Getirilen Değişiklikler (05.05.2023)

...» 2002 Yılına İlişkin Açıklamalar (04.01.2002)

...» 2001 Takvim Yılı Sonu Sonuna Yönelik Açıklamalar (27.12.2001)

Sayfalar: 1