GİB Duyuru: Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu (21.11.2017)      7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (18.11.2017)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı (17.11.2017)      E-Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru (16.11.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.11.2017)      Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı (16.11.2017)      Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.11.2017)      “ÖKC Kullanım Muafiyeti” İmkanlardan Yararlanmak İsteyen Mükelleflere İlişkin Duyuru (15.11.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 YAZILAR
         
         
SİGORTA İŞVEREN PAYLARINA YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMALARININ TOPLUCA GÖRÜNÜMÜ
     Son zamanlarda işverenler tarafından yararlanılmak üzere, sigortalı çalıştırmayı teşvik kapsamında bir dizi yenilikler getirilmiş bulunmakta, ancak meslektaşlar tarafından bunların takibi ve birbirleri ile
mukayese edilerek uygulama tercihinde bulunmak adete çile haline gelmiş bulunmaktadır. 
     Ortaya çıkan bu zorluğun giderilmesi ve meslek mensuplarının kolaylıkla anlayarak el altında bulunduracağı ve uygulama tercihi açısından teşvik unsurlarını birbiri ile mukayesesini yapabileceği
bir tablo hazırlanarak aşağıda verilmektedir. 
KANUN NO.SU AÇIKLAMASI Teşvik Oranı ŞARTLARI Başlangıç ve Bitiş Süresi
5510 Özel Sektör İşyerlerinin 4/a kapsamında çalıştırdığı  malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları  primleri ödenen işçilerin tamamı İşveren Hissesinin %5'i Sigorta prim bildirgelerinin süresinde verilmesi 01.10.2008 -Süresiz
Hazinece karşılanmayan işveren ve işçi hisselerinin süresinde ödenmesi
SGK.na herhangi bir borcu bulunmaması
SGK'ya dilekçe ile teşvikten yararlanacak işçilerin bildirimlerinin yapılması gerekir.
4857 Özel Sektörde Çalıştırılan Özürlü İşçiler Kontenjan dahilinde çalıştırılan işçiler için prime esas alt sınıra isabet eden işveren hissesinin tamamı Sigorta prim bildirgelerinin süresinde verilmesi 01.08.2008-Süresiz
Kontenjan fazlası işçiler için prime esas alt sınıra isabet eden işveren hissesinin yarısı Hazinece karşılanmayan işveren ve işçi hisselerinin süresinde ödenmesi
SGK'ya dilekçe ile teşvikten yararlanacak işçilerin bildirimlerinin yapılması gerekir.
4447 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlardan 01.08.08 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde” ibaresi “bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aya veya 2008 yılı Aralık ve 2009 yılı Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen önceki altı aylık dönemde prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmayan işçiler İşveren Hissesinin   Sigorta prim bildirgelerinin süresinde verilmesi 01.08.2008-işçi işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl
1. yıl %100 İşsizlik Fonunca karşılanmayan işveren ve işçi hisselerinin süresinde ödenmesi
2. yıl %80
3. yıl %60
4. yıl %40 SGK'ya dilekçe ile teşvikten yararlanacak işçilerin bildirimlerinin yapılması gerekir
5. yıl %20
5921 2009 Nisan ayı prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 31.12.2009 tarihine kadar işe alınan, işe alınma tarihinden önceki üç ay içinde SGK verilen hizmet belgelerinde kayıtlı olmayan sigortalılar (son 3 ayda sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışmamış olmak) Prime esas alt sınıra isabet eden işveren hissesinin tamamı Sigorta prim bildirgelerinin süresinde verilmesi 18.08.2009-işçi işe giriş tarihinden itibaren 6 ay
İşsizlik Fonunca karşılanmayan işveren ve işçi hisselerinin süresinde ödenmesi
SGK'ya dilekçe ile teşvikten yararlanacak işçilerin bildirimlerinin yapılması gerekir.