Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapıldı (18.06.2018)      Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11) (14.06.2018)      Hurdaya Çıkarılan ya da Mevcut Olmayan Araçların MTV ve Trafik Para Cezalarının Silinmesi (13.06.2018)      Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Verilmeyen Beyan ve Bildirimlerin, 31 Ağustos 2018 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir (13.06.2018)      7103 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (13.06.2018)      Hurdaya Çıkarılan ya da İhraç Edilen 16 ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların Yerine Yeni Araç Alınması Halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi (13.06.2018)      Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 8) (13.06.2018)      Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik (13.06.2018)      Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:2) Hazırlandı. (12.06.2018)      Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) (12.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 YAZILAR
         
         
SİGORTA İŞVEREN PAYLARINA YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMALARININ TOPLUCA GÖRÜNÜMÜ
     Son zamanlarda işverenler tarafından yararlanılmak üzere, sigortalı çalıştırmayı teşvik kapsamında bir dizi yenilikler getirilmiş bulunmakta, ancak meslektaşlar tarafından bunların takibi ve birbirleri ile
mukayese edilerek uygulama tercihinde bulunmak adete çile haline gelmiş bulunmaktadır. 
     Ortaya çıkan bu zorluğun giderilmesi ve meslek mensuplarının kolaylıkla anlayarak el altında bulunduracağı ve uygulama tercihi açısından teşvik unsurlarını birbiri ile mukayesesini yapabileceği
bir tablo hazırlanarak aşağıda verilmektedir. 
KANUN NO.SU AÇIKLAMASI Teşvik Oranı ŞARTLARI Başlangıç ve Bitiş Süresi
5510 Özel Sektör İşyerlerinin 4/a kapsamında çalıştırdığı  malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları  primleri ödenen işçilerin tamamı İşveren Hissesinin %5'i Sigorta prim bildirgelerinin süresinde verilmesi 01.10.2008 -Süresiz
Hazinece karşılanmayan işveren ve işçi hisselerinin süresinde ödenmesi
SGK.na herhangi bir borcu bulunmaması
SGK'ya dilekçe ile teşvikten yararlanacak işçilerin bildirimlerinin yapılması gerekir.
4857 Özel Sektörde Çalıştırılan Özürlü İşçiler Kontenjan dahilinde çalıştırılan işçiler için prime esas alt sınıra isabet eden işveren hissesinin tamamı Sigorta prim bildirgelerinin süresinde verilmesi 01.08.2008-Süresiz
Kontenjan fazlası işçiler için prime esas alt sınıra isabet eden işveren hissesinin yarısı Hazinece karşılanmayan işveren ve işçi hisselerinin süresinde ödenmesi
SGK'ya dilekçe ile teşvikten yararlanacak işçilerin bildirimlerinin yapılması gerekir.
4447 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlardan 01.08.08 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde” ibaresi “bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aya veya 2008 yılı Aralık ve 2009 yılı Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen önceki altı aylık dönemde prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmayan işçiler İşveren Hissesinin   Sigorta prim bildirgelerinin süresinde verilmesi 01.08.2008-işçi işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl
1. yıl %100 İşsizlik Fonunca karşılanmayan işveren ve işçi hisselerinin süresinde ödenmesi
2. yıl %80
3. yıl %60
4. yıl %40 SGK'ya dilekçe ile teşvikten yararlanacak işçilerin bildirimlerinin yapılması gerekir
5. yıl %20
5921 2009 Nisan ayı prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 31.12.2009 tarihine kadar işe alınan, işe alınma tarihinden önceki üç ay içinde SGK verilen hizmet belgelerinde kayıtlı olmayan sigortalılar (son 3 ayda sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışmamış olmak) Prime esas alt sınıra isabet eden işveren hissesinin tamamı Sigorta prim bildirgelerinin süresinde verilmesi 18.08.2009-işçi işe giriş tarihinden itibaren 6 ay
İşsizlik Fonunca karşılanmayan işveren ve işçi hisselerinin süresinde ödenmesi
SGK'ya dilekçe ile teşvikten yararlanacak işçilerin bildirimlerinin yapılması gerekir.