Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği (22.06.2018)      GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru; (21.06.2018)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969 (21.06.2018)      Matrah Artırımı Yapmak ve Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerimiz İçin Gecikme Zammı ve Faizi Yi-Fe/Tefe Hesaplamaları İle İlgili Duyuru (20.06.2018)      Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (20.06.2018)      T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru (20.06.2018)      TÜRMOB: 2018 Yılı Ocak-Eylül Döneminde İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek (20.06.2018)      5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar BKK 2018/11668 (20.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 PRATİK BİLGİLER
...» Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE
UYGULANAN İSKONTO VE FAİZ ORANLARI
 Vadelerine En Çok Üç Ay Kalan Senetler  Reeskont İşlemlerinde Avans İşlemlerinde
 Karşılığında
22.12.2009'dan itibaren 15% 16%
12.06.2009-22.12.2009 Dönemi 18% 19%
09.04.2009-12.06.2009 Dönemi 19% 20%
 28.12.2007-09.04.2009 Dönemi 25% 27%
 20.12.2006 - 27.12.2007 Dönemi 27% 29%
 20.12.2005 - 19.12.2006 Dönemi 23% 25%
 25.05.2005 - 19.12.2005 Dönemi 28% 30%
 13.01.2005 - 24.05.2005 Dönemi 32% 35%
 15.06.2004 - 12.01.2005 Dönemi 38% 42%
 08.10.2003 - 14.06.2004 Dönemi 43% 48%
 14.06.2003 - 07.10.2003 Dönemi 50% 57%
 17.05.2002 - 13.06.2003 Dönemi 55% 64%
Not: Ticari işletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemlerinde esas alacakları oran, "Avans İşlemleri" için belirlenen orandır.