Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (15.09.2017)      Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 95 (12.09.2017)      GİB'de DUYURU (26.08.2017)      Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenme, İletilme ve Muhafazasına İmkan Veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (26.08.2017)      2017/Ağustos Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi (25.08.2017)      464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (25.08.2017)      Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.08.2017)      İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.08.2017)      İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.08.2017)      SGK Prim Ödeme ve Kurum Alacaklarının Son Ödeme Günü Uzatıldı (25.08.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 PRATİK BİLGİLER
...» Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE
UYGULANAN İSKONTO VE FAİZ ORANLARI
 Vadelerine En Çok Üç Ay Kalan Senetler  Reeskont İşlemlerinde Avans İşlemlerinde
 Karşılığında
22.12.2009'dan itibaren 15% 16%
12.06.2009-22.12.2009 Dönemi 18% 19%
09.04.2009-12.06.2009 Dönemi 19% 20%
 28.12.2007-09.04.2009 Dönemi 25% 27%
 20.12.2006 - 27.12.2007 Dönemi 27% 29%
 20.12.2005 - 19.12.2006 Dönemi 23% 25%
 25.05.2005 - 19.12.2005 Dönemi 28% 30%
 13.01.2005 - 24.05.2005 Dönemi 32% 35%
 15.06.2004 - 12.01.2005 Dönemi 38% 42%
 08.10.2003 - 14.06.2004 Dönemi 43% 48%
 14.06.2003 - 07.10.2003 Dönemi 50% 57%
 17.05.2002 - 13.06.2003 Dönemi 55% 64%
Not: Ticari işletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemlerinde esas alacakları oran, "Avans İşlemleri" için belirlenen orandır.