Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (22.09.2017)      Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (21.09.2017)      Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (21.09.2017)      Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.09.2017)      Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (20.09.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (15.09.2017)      Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 95 (12.09.2017)      GİB'de DUYURU (26.08.2017)      Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenme, İletilme ve Muhafazasına İmkan Veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (26.08.2017)      2017/Ağustos Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi (25.08.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 PRATİK BİLGİLER
...» Yıllar İtibariyle Asgari Ücret Tutarları

    16 YAŞINI DOLDURANLAR  16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR 
RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ VE SAYISI YÜRÜRLÜK  TARİHLERİ GÜNLÜK AYLIK GÜNLÜK AYLIK
30.06.1974 / 14931 01.07.1974  -  31.05.1976 40 1.200 34 1.020
31.05.1976 / 15602 M. 01.06.1976  -  31.12.1977 60 1.800 50 1.500
30.12.1977 / 16155 01.01.1978  -  30.04.1979 110 3.300 70 2.100
30.04.1979 / 16624 01.05.1979  -  30.04.1981 180 5.400 120 3.600
16.04.1981 / 17312 01.05.1981  -  31.12.1982 333,33 10.000 223 6.690
24.12.1982 / 17908 01.01.1983  -  31.03.1984 540 16.200 370 11.100
31.03.1984 / 18358 01.04.1984  -  30.09.1985 817,5 24.525 562,5 16.875
25.09.1985 / 18879 01.10.1985  -  30.06.1987 1.380 41.400 950 28.500
27.06.1987 / 19500 01.07.1987  -  30.06.1988 2.475 74.250 1.710 51.300
30.06.1988 / 19858 01.07.1988  -  31.07.1989 4.200 126.000 2.895 86.850
27.07.1989 / 20234 01.08.1989  -  31.07.1990  7.500 225.000 5.175 155.250
27.07.1990 / 20587 01.08.1990  -  31.07.1991 13.800 414.000 10.125 303.750
30.07.1991 / 20945 01.08.1991  -  31.07.1992 26.700 801.000 19.590 587.700
28.07.1992 / 21298 01.08.1992  -  31.07.1993 48.300 1.449.000 37.230 1.116.900
30.07.1993 / 21653 01.08.1993  -  31.08.1994 83.250 2.497.500 67.950 2.038.500
10.08.1994 / 22017 01.09.1994  -  31.08.1995 139.125 4.173.750 116.250 3.487.500
11.08.1995 / 22371 01.09.1995  -  31.07.1996 282.000 8.460.000 236.250 7.087.500
31.07.1996 / 22713 01.08.1996  -  31.07.1997 567.000 17.010.000 480.000 14.400.000
31.07.1997 / 23066 01.08.1997  -  31.07.1998 1.181.250 35.437.500 997.500 29.925.000
31.07.1997 / 23066 01.08.1998  -  31.12.1998 1.594.650 47.839.500 1.355.475 40.664.250
31.12.1998 / 23570 01.01.1999  -  30.06.1999 2.602.500 78.075.000 2.212.125 66.363.750
31.12.1998 / 23570 01.07.1999  -  31.12.1999 3.120.000 93.600.000 2.652.000 79.560.000
31.12.1999 / 23923 01.01.2000  -  30.06.2000 3.660.000 109.800.000 3.120.000 93.600.000
31.12.1999 / 23923