GİB Duyuru: Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu (21.11.2017)      Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) (21.11.2017)      7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (18.11.2017)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı (17.11.2017)      E-Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru (16.11.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.11.2017)      Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı (16.11.2017)      Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.11.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 PRATİK BİLGİLER
...» Bağ-Kur (4/b) Sigortalılarının Ödeyecekleri Prim Tutar ve Oranları

 

2010 Yılı 4/b Sigortalılarının Taban ve Tavan Ücretleri

  01.01/30.06.2010 arası 01.07./31.12.2010 arası
Taban ücret

729,00 TL

760,50 TL

Tavan ücret

4.738,50 TL

4.943,25 TL

 

4/b ye tabi (Eski Bağ-Kur diye adlandırılanlar ) sigortalıların prim oranları

 

Toplam (%)

KısaVadeli Sigorta Kolları Prim Oranı

(İşKazası ve Meslek Hastalıkları Prim Oranları )

1 –6,5

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı

20

GenelSağlık Sigortası Prim Oranı

12,5

Toplam

33,5 -39