GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)      2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)      (I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)      Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)      SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)      Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)      2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)      e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8 (10.02.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 PRATİK BİLGİLER
...» Bağ-Kur (4/b) Sigortalılarının Ödeyecekleri Prim Tutar ve Oranları

 

2010 Yılı 4/b Sigortalılarının Taban ve Tavan Ücretleri

  01.01/30.06.2010 arası 01.07./31.12.2010 arası
Taban ücret

729,00 TL

760,50 TL

Tavan ücret

4.738,50 TL

4.943,25 TL

 

4/b ye tabi (Eski Bağ-Kur diye adlandırılanlar ) sigortalıların prim oranları

 

Toplam (%)

KısaVadeli Sigorta Kolları Prim Oranı

(İşKazası ve Meslek Hastalıkları Prim Oranları )

1 –6,5

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranı

20

GenelSağlık Sigortası Prim Oranı

12,5

Toplam

33,5 -39