Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği (22.06.2018)      GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru; (21.06.2018)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969 (21.06.2018)      Matrah Artırımı Yapmak ve Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerimiz İçin Gecikme Zammı ve Faizi Yi-Fe/Tefe Hesaplamaları İle İlgili Duyuru (20.06.2018)      Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (20.06.2018)      T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru (20.06.2018)      TÜRMOB: 2018 Yılı Ocak-Eylül Döneminde İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek (20.06.2018)      5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar BKK 2018/11668 (20.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 PRATİK BİLGİLER
...» YMM Raporu İle Alınabilecek İadelerde Üst Sınırlar

YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV, GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ  İADELERİNDE ÜST LİMİTLER (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)
İade Hakkı Doğuran İşlem 2010 YILI
 
Mal ve Hizmet İhracatı, İhraç Kayıtlı Teslimler (KDVK Md. 11/1-a,c) (3) 306.000,00 TL
Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa, tadil , bakım ve onarımları  (13/a) 306.000,00 TL
Teşvikli yatırım mallarının teslimi (13/d) 306.000,00 TL
Transit Taşımacılık (14/1 , 14-2, 14-3) 306.000,00 TL
Uluslar arası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler 306.000,00 TL
İstisnadan vazgeçenlerin hurda ve atık teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV iadesi (9/1) 306.000,00 TL
91 No.lu GT. (A/2) bölümünde belirtilen kuruluşlara yapılan teslimler 306.000,00 TL
İndirimli Orana Tabi İşlemler (29/2) 611.000,00 TL
Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler (11/1-b) (Tam tasdik sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın) 80.000,00 TL
Tevkif Yoluyla Kesilen ve Beyanname Üzerinden mahsup edemedikleri Vergilerin Nakden ve mahsuben iadesi limiti 100.000,00 TL