GİB Duyuru: Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu (21.11.2017)      Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) (21.11.2017)      7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (18.11.2017)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı (17.11.2017)      E-Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru (16.11.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.11.2017)      Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı (16.11.2017)      Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.11.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 PRATİK BİLGİLER
...» YMM Raporu İle Alınabilecek İadelerde Üst Sınırlar

YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV, GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ  İADELERİNDE ÜST LİMİTLER (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)
İade Hakkı Doğuran İşlem 2010 YILI
 
Mal ve Hizmet İhracatı, İhraç Kayıtlı Teslimler (KDVK Md. 11/1-a,c) (3) 306.000,00 TL
Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa, tadil , bakım ve onarımları  (13/a) 306.000,00 TL
Teşvikli yatırım mallarının teslimi (13/d) 306.000,00 TL
Transit Taşımacılık (14/1 , 14-2, 14-3) 306.000,00 TL
Uluslar arası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler 306.000,00 TL
İstisnadan vazgeçenlerin hurda ve atık teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV iadesi (9/1) 306.000,00 TL
91 No.lu GT. (A/2) bölümünde belirtilen kuruluşlara yapılan teslimler 306.000,00 TL
İndirimli Orana Tabi İşlemler (29/2) 611.000,00 TL
Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler (11/1-b) (Tam tasdik sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın) 80.000,00 TL
Tevkif Yoluyla Kesilen ve Beyanname Üzerinden mahsup edemedikleri Vergilerin Nakden ve mahsuben iadesi limiti 100.000,00 TL