GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)      2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)      (I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)      Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)      SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)      Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)      2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)      e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8 (10.02.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 PRATİK BİLGİLER
...» YMM Raporu İle Alınabilecek İadelerde Üst Sınırlar

YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV, GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ  İADELERİNDE ÜST LİMİTLER (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)
İade Hakkı Doğuran İşlem 2010 YILI
 
Mal ve Hizmet İhracatı, İhraç Kayıtlı Teslimler (KDVK Md. 11/1-a,c) (3) 306.000,00 TL
Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa, tadil , bakım ve onarımları  (13/a) 306.000,00 TL
Teşvikli yatırım mallarının teslimi (13/d) 306.000,00 TL
Transit Taşımacılık (14/1 , 14-2, 14-3) 306.000,00 TL
Uluslar arası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler 306.000,00 TL
İstisnadan vazgeçenlerin hurda ve atık teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV iadesi (9/1) 306.000,00 TL
91 No.lu GT. (A/2) bölümünde belirtilen kuruluşlara yapılan teslimler 306.000,00 TL
İndirimli Orana Tabi İşlemler (29/2) 611.000,00 TL
Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler (11/1-b) (Tam tasdik sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın) 80.000,00 TL
Tevkif Yoluyla Kesilen ve Beyanname Üzerinden mahsup edemedikleri Vergilerin Nakden ve mahsuben iadesi limiti 100.000,00 TL