Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (22.09.2017)      Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (21.09.2017)      Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (21.09.2017)      Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.09.2017)      Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (20.09.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (15.09.2017)      Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 95 (12.09.2017)      GİB'de DUYURU (26.08.2017)      Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenme, İletilme ve Muhafazasına İmkan Veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (26.08.2017)      2017/Ağustos Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi (25.08.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 PRATİK BİLGİLER
...» YMM Raporu İle Alınabilecek İadelerde Üst Sınırlar

YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV, GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ  İADELERİNDE ÜST LİMİTLER (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)
İade Hakkı Doğuran İşlem 2010 YILI
 
Mal ve Hizmet İhracatı, İhraç Kayıtlı Teslimler (KDVK Md. 11/1-a,c) (3) 306.000,00 TL
Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa, tadil , bakım ve onarımları  (13/a) 306.000,00 TL
Teşvikli yatırım mallarının teslimi (13/d) 306.000,00 TL
Transit Taşımacılık (14/1 , 14-2, 14-3) 306.000,00 TL
Uluslar arası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler 306.000,00 TL
İstisnadan vazgeçenlerin hurda ve atık teslimlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV iadesi (9/1) 306.000,00 TL
91 No.lu GT. (A/2) bölümünde belirtilen kuruluşlara yapılan teslimler 306.000,00 TL
İndirimli Orana Tabi İşlemler (29/2) 611.000,00 TL
Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler (11/1-b) (Tam tasdik sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın) 80.000,00 TL
Tevkif Yoluyla Kesilen ve Beyanname Üzerinden mahsup edemedikleri Vergilerin Nakden ve mahsuben iadesi limiti 100.000,00 TL