Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (22.09.2017)      Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (21.09.2017)      Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (21.09.2017)      Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.09.2017)      Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (20.09.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (15.09.2017)      Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 95 (12.09.2017)      GİB'de DUYURU (26.08.2017)      Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenme, İletilme ve Muhafazasına İmkan Veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (26.08.2017)      2017/Ağustos Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi (25.08.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 PRATİK BİLGİLER
...» Ek Mali Tab. Düzen. Zorunda Olanlar

EK MALİ TAB.DÜZEN.ZORUNDA OLANLAR
(10 no'lu Muh. Sis. Tebliğ)
2007 yılı Aktif Toplamı    :
7.948.880,00 YTL veya
Net Satışlar Toplamı       :
17.664.024,00 YTL ’yi aşan
Mükellefler 2007 yılına ilişkin temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da(sadece kar dağıtım tablosunu)  düzenlemeleri zorunludur.
(Yukarıdaki hadlerden birinin geçilmesi Ek Mali Tablo düzenlenmesi için yeterli olacaktır)
 
- 7/A SEÇENEĞİNİ UYG. ZORUNDA OLANLAR
2007 yılı Aktif Toplamı      :
1.325.000 YTL veya
Net Satışlar Toplamı          :
2.469.000YTL ’yi
aşan üretim ve hizmet  işletmelerin 2008 yılında maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre  tutmaları zorunludur. (Hadlerden herhangi birinin aşılması yeterlidir)