GİB Duyuru: Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu (21.11.2017)      Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) (21.11.2017)      7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (18.11.2017)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı (17.11.2017)      E-Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru (16.11.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.11.2017)      Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı (16.11.2017)      Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.11.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 PRATİK BİLGİLER
...» Ek Mali Tab. Düzen. Zorunda Olanlar

EK MALİ TAB.DÜZEN.ZORUNDA OLANLAR
(10 no'lu Muh. Sis. Tebliğ)
2007 yılı Aktif Toplamı    :
7.948.880,00 YTL veya
Net Satışlar Toplamı       :
17.664.024,00 YTL ’yi aşan
Mükellefler 2007 yılına ilişkin temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da(sadece kar dağıtım tablosunu)  düzenlemeleri zorunludur.
(Yukarıdaki hadlerden birinin geçilmesi Ek Mali Tablo düzenlenmesi için yeterli olacaktır)
 
- 7/A SEÇENEĞİNİ UYG. ZORUNDA OLANLAR
2007 yılı Aktif Toplamı      :
1.325.000 YTL veya
Net Satışlar Toplamı          :
2.469.000YTL ’yi
aşan üretim ve hizmet  işletmelerin 2008 yılında maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre  tutmaları zorunludur. (Hadlerden herhangi birinin aşılması yeterlidir)