Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (20.02.2018)      GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)      2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)      (I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)      Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)      SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)      Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)      2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 PRATİK BİLGİLER
...» Ek Mali Tab. Düzen. Zorunda Olanlar

EK MALİ TAB.DÜZEN.ZORUNDA OLANLAR
(10 no'lu Muh. Sis. Tebliğ)
2007 yılı Aktif Toplamı    :
7.948.880,00 YTL veya
Net Satışlar Toplamı       :
17.664.024,00 YTL ’yi aşan
Mükellefler 2007 yılına ilişkin temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da(sadece kar dağıtım tablosunu)  düzenlemeleri zorunludur.
(Yukarıdaki hadlerden birinin geçilmesi Ek Mali Tablo düzenlenmesi için yeterli olacaktır)
 
- 7/A SEÇENEĞİNİ UYG. ZORUNDA OLANLAR
2007 yılı Aktif Toplamı      :
1.325.000 YTL veya
Net Satışlar Toplamı          :
2.469.000YTL ’yi
aşan üretim ve hizmet  işletmelerin 2008 yılında maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre  tutmaları zorunludur. (Hadlerden herhangi birinin aşılması yeterlidir)