Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapıldı (18.06.2018)      Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11) (14.06.2018)      Hurdaya Çıkarılan ya da Mevcut Olmayan Araçların MTV ve Trafik Para Cezalarının Silinmesi (13.06.2018)      Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Verilmeyen Beyan ve Bildirimlerin, 31 Ağustos 2018 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekmektedir (13.06.2018)      7103 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (13.06.2018)      Hurdaya Çıkarılan ya da İhraç Edilen 16 ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların Yerine Yeni Araç Alınması Halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) İndirimi (13.06.2018)      Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 8) (13.06.2018)      Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik (13.06.2018)      Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:2) Hazırlandı. (12.06.2018)      Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) (12.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 PRATİK BİLGİLER
...» Ek Mali Tab. Düzen. Zorunda Olanlar

EK MALİ TAB.DÜZEN.ZORUNDA OLANLAR
(10 no'lu Muh. Sis. Tebliğ)
2007 yılı Aktif Toplamı    :
7.948.880,00 YTL veya
Net Satışlar Toplamı       :
17.664.024,00 YTL ’yi aşan
Mükellefler 2007 yılına ilişkin temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da(sadece kar dağıtım tablosunu)  düzenlemeleri zorunludur.
(Yukarıdaki hadlerden birinin geçilmesi Ek Mali Tablo düzenlenmesi için yeterli olacaktır)
 
- 7/A SEÇENEĞİNİ UYG. ZORUNDA OLANLAR
2007 yılı Aktif Toplamı      :
1.325.000 YTL veya
Net Satışlar Toplamı          :
2.469.000YTL ’yi
aşan üretim ve hizmet  işletmelerin 2008 yılında maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre  tutmaları zorunludur. (Hadlerden herhangi birinin aşılması yeterlidir)