GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)      2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)      (I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)      Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)      SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)      Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)      2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)      e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8 (10.02.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 PRATİK BİLGİLER
...» Kod listesi

Kod 1
:
SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEYEN MÜKELLEFLER
 
 
 
Kod 2
:
SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARIYLE YANILTICI BELGE KULLANAN MÜKELLEFLER 
 
 
 
Kod 3
:
SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEYEN MÜKELLEFLERİN ORTAKLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
 
 
 
Kod 4
:
BASTIRDIĞI BELGELERİN ZAYİİ - ÇALINDIĞI VEYA KAYBOLDUĞUNU BİLDİREN MÜKELLEFLER 
 
 
 
Kod 5
:
VERGİ DAİRELERİNİN YAPTIĞI TESPİT SONUCUNDA 
 
Kod 5/1
Haklarında Rapor Bulunmamakla Birlikte SMYİB Kullandığı veya Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar.
Kod 5/2
Defter, belge ibraz etmeyen veya incelemeye sevk edilenler ile birden fazla döneme ilişkin olarak KDV beyannamesinin ( süresinden sonra verilenler hariç ) verilmemesi.
Kod 5/3
Adresinde bulunmayanlar ile  Sarih adresi tespit edilemeyenler.
Kod 5/4
İşci sayısı, makine techizat ve iş yeri durumu itibariyle yetersiz olmasına rağmen KDV matrahları yüksek olan bu nedenle beyanları gerçeği yansıtmayanlar.
 
 
 
Taklit Edilen Belgeler
:
KENDİSİ HAKKINDA HERHANGİ BİR OLUMSUZ TESPİT YADA RAPOR  BULUNMADIĞI HALDE BELGELERİ TAKLİT EDİLEN MÜKELLEFLER LİSTESİ 
 
 
 
Kod 7
:
MÜKELLEFİYETLERİ BULUNMAYAN ANCAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VEYA DİĞER TÜZEL KİŞİLİKLER VASITASIYLA SAHTE BELGE ORGANİZASYONU İÇERİSİNDE BULUNAN VE SAHTE FATURA TİCARETİ YAPANLAR
 
 
 
Kod 8
.
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINCA RE'SEN TERK ETTİRİLEN MÜKELLEFLERE AİT LİSTE
 
 
 
Kod 9/1
:
SMİYB DÜZENLEDİĞİ VE HEM DÜZENLEYİP HEM KULLANDIĞI  TESPİT EDİLEN MÜKELLEFLER LİSTESİ. (DZ:Düzenleyen, Dk: düzenleyen ve Kullanan)
 
 
 
Kod 9/2
:
SMİYB  KULLANDIĞI VERGİ İNCELEME RAPORU İLE TESPİT EDİLEN MÜKELLEFLER LİSTESİ.  (Kl:Kullanan)