Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/21 – 4447 Geçici 20 nci Madde (22.06.2018)      SGK Genelgesi 2018/20 – Asgari Ücret Desteği (22.06.2018)      GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru; (21.06.2018)      4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11969 (21.06.2018)      Matrah Artırımı Yapmak ve Borçlarını Yapılandırmak İsteyen Mükelleflerimiz İçin Gecikme Zammı ve Faizi Yi-Fe/Tefe Hesaplamaları İle İlgili Duyuru (20.06.2018)      Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri (20.06.2018)      T.C. Kimlik Kartını Kaybeden Veya Yeniden Çıkarmak İsteyen Seçmenler İle 2018-YKS Sınavına Katılacak Adaylardan Kimlik Kartı Bedeli Tahsilatına İlişkin Duyuru (20.06.2018)      TÜRMOB: 2018 Yılı Ocak-Eylül Döneminde İşverenlere 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecek (20.06.2018)      5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar BKK 2018/11668 (20.06.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 PRATİK BİLGİLER
...» Beyannamelerini İmzalatma Kapsamında Olanlar

BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMINDA OLANLAR

Yıllar

Aktif Toplamı

 

Net Satışlar Toplamı

 

Yıllar

 

1997

200.000.000.000

ve

400.000.000.000

aşmayanlar

1998 Yılında

 

1998

355.600.000.000

ve

711.200.000.000

aşmayanlar

1999 Yılında

 

1999

540.867.600.000

ve

1.081.735.200.000

aşmayanlar

2000 Yılında

 

2000

843.753.456.000

ve

1.687.506.912.000

aşmayanlar

2001 Yılında

 

2001

1.292.630.294.590

ve

2.585.260.589.180

aşmayanlar

2002 Yılında

 

2002

2.055.282.168.398

ve

4.110.564.336.796

aşmayanlar

2003 Yılında

 

2003

2.641.037.586.391

ve

5.282.075.172.782

aşmayanlar

2004 Yılında

 

2004

3.000.000 YTL

ve

6.000.000 YTL

aşmayanlar

2005 Yılında

 

2005

3.294.000 YTL

ve

6.588.000 YTL

aşmayanlar

2006 Yılında

 

2006

3.551.000 YTL

ve

7.102.000 YTL

aşmayanlar

2007 Yılında

 
2007

3.807.000 TL.

ve

7.613.000 TL.

aşmayanlar 2008 YIlında  
2008

4.264.000 TL.

ve

8.527.000 TL.

aşmayanlar 2009 Yılında  
2009

4.358.000 TL.

ve

8.715.000 TL.

aşmayanlar 2010 Yılında