GİB Duyuru: Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu (21.11.2017)      Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 15) (21.11.2017)      7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (18.11.2017)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı (17.11.2017)      E-Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru (16.11.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.11.2017)      Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı (16.11.2017)      Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.11.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 PRATİK BİLGİLER
...» Beyannamelerini İmzalatma Kapsamında Olanlar

BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMINDA OLANLAR

Yıllar

Aktif Toplamı

 

Net Satışlar Toplamı

 

Yıllar

 

1997

200.000.000.000

ve

400.000.000.000

aşmayanlar

1998 Yılında

 

1998

355.600.000.000

ve

711.200.000.000

aşmayanlar

1999 Yılında

 

1999

540.867.600.000

ve

1.081.735.200.000

aşmayanlar

2000 Yılında

 

2000

843.753.456.000

ve

1.687.506.912.000

aşmayanlar

2001 Yılında

 

2001

1.292.630.294.590

ve

2.585.260.589.180

aşmayanlar

2002 Yılında

 

2002

2.055.282.168.398

ve

4.110.564.336.796

aşmayanlar

2003 Yılında

 

2003

2.641.037.586.391

ve

5.282.075.172.782

aşmayanlar

2004 Yılında

 

2004

3.000.000 YTL

ve

6.000.000 YTL

aşmayanlar

2005 Yılında

 

2005

3.294.000 YTL

ve

6.588.000 YTL

aşmayanlar

2006 Yılında

 

2006

3.551.000 YTL

ve

7.102.000 YTL

aşmayanlar

2007 Yılında

 
2007

3.807.000 TL.

ve

7.613.000 TL.

aşmayanlar 2008 YIlında  
2008

4.264.000 TL.

ve

8.527.000 TL.

aşmayanlar 2009 Yılında  
2009

4.358.000 TL.

ve

8.715.000 TL.

aşmayanlar 2010 Yılında