GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)      2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)      (I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)      Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)      Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)      SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)      Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)      2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)      e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8 (10.02.2018)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 PRATİK BİLGİLER
...» Beyannamelerini İmzalatma Kapsamında Olanlar

BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMINDA OLANLAR

Yıllar

Aktif Toplamı

 

Net Satışlar Toplamı

 

Yıllar

 

1997

200.000.000.000

ve

400.000.000.000

aşmayanlar

1998 Yılında

 

1998

355.600.000.000

ve

711.200.000.000

aşmayanlar

1999 Yılında

 

1999

540.867.600.000

ve

1.081.735.200.000

aşmayanlar

2000 Yılında

 

2000

843.753.456.000

ve

1.687.506.912.000

aşmayanlar

2001 Yılında

 

2001

1.292.630.294.590

ve

2.585.260.589.180

aşmayanlar

2002 Yılında

 

2002

2.055.282.168.398

ve

4.110.564.336.796

aşmayanlar

2003 Yılında

 

2003

2.641.037.586.391

ve

5.282.075.172.782

aşmayanlar

2004 Yılında

 

2004

3.000.000 YTL

ve

6.000.000 YTL

aşmayanlar

2005 Yılında

 

2005

3.294.000 YTL

ve

6.588.000 YTL

aşmayanlar

2006 Yılında

 

2006

3.551.000 YTL

ve

7.102.000 YTL

aşmayanlar

2007 Yılında

 
2007

3.807.000 TL.

ve

7.613.000 TL.

aşmayanlar 2008 YIlında  
2008

4.264.000 TL.

ve

8.527.000 TL.

aşmayanlar 2009 Yılında  
2009

4.358.000 TL.

ve

8.715.000 TL.

aşmayanlar 2010 Yılında