Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (15.09.2017)      Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 95 (12.09.2017)      GİB'de DUYURU (26.08.2017)      Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenme, İletilme ve Muhafazasına İmkan Veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (26.08.2017)      2017/Ağustos Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi (25.08.2017)      464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (25.08.2017)      Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.08.2017)      İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.08.2017)      İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.08.2017)      SGK Prim Ödeme ve Kurum Alacaklarının Son Ödeme Günü Uzatıldı (25.08.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
 MUKTEZALAR
...» İade edilen faturalarla ilgili yapılacak işlemler hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü

    

 

Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/231-5                                 30.05.2007*4301

Konu   : İade edilen faturalarla ilgili yapılacak işlemler hk.

 

                                                         Sayın: …………………

 

 

İLGİ: Tarihsiz dilekçeniz.

 

            İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığından alınan 16.05.2007 tarih ve B.07.1.GİB.0.01.54/5435-48/44138  sayılı yazıda;

 

            “İlgide kayıtlı yazınızda, Başkanlığınız …………….. Vergi Dairesi mükelleflerinden …………………’in ………………………. Bankasına dekorasyon ve tadilat işi yaptığı, bu iş ile ilgili olarak düzenlenen faturadaki tutarların 2006/Nisan dönemine ait KDV beyanlarına dahil ettiği, ancak  daha sonra Bankanın bu faturaları iade ettiği, Bankaya 2006/Ağustos döneminde yeni fiyatlardan faturaların düzenlendiği belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

            Katma Değer Vergisi Kanununun 35 inci maddesinde, malların iade edilmesi işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükelleflerin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönem içinde düzeltilebileceği belirtilmiştir.

 

            Buna göre, adı geçen şirket tarafından verilen hizmetlere ilişkin bedellerin yeniden belirlenmesi üzerine, 2006/Nisan döneminde düzenlenen faturaların iptal edilerek 2006/Ağustos döneminde yeni faturaların düzenlenmesi ve bu dönemde iptal edilen faturalarda gösterilen katma değer vergisinin indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda hizmeti satın alan Türkiye Ekonomi Bankası tarafından 2006/Nisan dönemine ait ilk faturalar iade edildiğinden gider hesaplarına bu faturalardaki tutarın değil, yeni faturalardaki tutarın intikal ettirileceği tabiidir.” denilmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.