7063 Sayılı Kanun Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (11.12.2017)      6111 Sayılı Kanuna İstinaden SBM Duyurusu (11.12.2017)      Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810) (11.12.2017)      Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61 (Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800) (11.12.2017)      Transfer Fiyatı ya da Yönetiminin Maliye Bakanlığı ile Sözleşme Yapılarak Belirlenmesi (08.12.2017)      Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (08.12.2017)      Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 60 (Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 330) (08.12.2017)      Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 59 (Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 320) (08.12.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (07.12.2017)      2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri ile Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Son Ödeme Tarihi 26 Aralık 2017 Olarak Belirlendi (07.12.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
  SİRKÜLERİMİZ
Tarih: 09.07.2007

Sirkü No: 102/05-Ek 1

Sirkü Başlığı: Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile ilgili açıklamaya yapılan ilaveler hak..

Sirkü Açıklaması:

MG

AÇIKLAMA 07/102-05-Ek-1                                                                                    Bursa,09.07.2007

 

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile ilgili açıklamaya yapılan ilaveler hak..

 

105 nolu KDV G.Tebliği hakkındaki 02.07.2007 tarih ve 07/102/05 nolu açıklamamıza ek olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. (Maliye Bakanlığının 105 nolu tebliğe ilaveten 49 nolu KDV sirkülerini yayımlaması üzerine)

 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan  49 nolu sirkülerde yapılan açıklamalara göre; Boyama, apre, baskı, kasarlama ve yıkama işleri ile birlikte ve bir bütün olarak verilen ütüleme, zımparalama, şardon ve ram gibi hizmetlerde kdv oranı,  Boya, baskı, kasarlama ve yıkama işlerinin tabi olduğu oran ile aynı  olacaktır. Buna göre, boyama ….vb.işlerin malzemesi boyahane tarafından kullanıldığı için KDV oranı %18 olarak uygulanmakta ise, bu işler ile bir bütün olarak verilmekte olan ütüleme….vb işlerin tabi olacağı KDV oranı da %18 olacaktır.

Bu şekilde boyama hizmeti ile birlikte ve bir bütün olarak verilmekte olan ütüleme…..vb işlerine ilişkin olarak düzenlenecek olan fatura üzerinde, her iki hizmetin bir bütün olarak verilmiş olduğunu ifade etmek üzere  “ Boyama hizmeti” şeklinde açıklama yapılacaktır.

 

 

Her iki işin birlikte ve bir bütün olarak veriliyor olmakla birlikte, malzemenin işi yaptıran tarafından veriliyor olması halinde ise, yine tekbir hizmet verildiği varsayılarak fatura üzerinde boyama hizmeti açıklaması ile % 8 kdv uygulanacaktır.

 

Eğer, ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, tıraşlama,  zımparalama, şardon, yakma,  ram, nakış vb. işlerinin, boyama, apre, baskı, kasarlama ve yıkama işlerinden  ayrı olarak verilmesi halinde ( bütünlük içinde verilmemesi halinde)her iki grubun kdv oranı farklı olarak uygulanacaktır.  (% 8 ve %18) Bu şekilde verilecek hizmetlere ilişkin olarak düzenlenecek olan fatura üzerinde, her iki iş ayrıca gösterilecek ve farklı kdv oranlarına ait işlerin mahiyetine ilişkin açıklamaya  yer verilecektir. .