GİB Duyuru: Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu (21.11.2017)      7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 3. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemenizi Unutmayın (20.11.2017)      Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (18.11.2017)      Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı (17.11.2017)      E-Beyanname Sistemi Hakkında Önemli Duyuru (16.11.2017)      Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.11.2017)      Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı (16.11.2017)      Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.11.2017)      “ÖKC Kullanım Muafiyeti” İmkanlardan Yararlanmak İsteyen Mükelleflere İlişkin Duyuru (15.11.2017)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
  AR-GE
*  AR- GE TTGV Destekleri (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)

        C)    Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği* AR-GE TUBİTAK Destekleri

KOSGEB Danışmanlık, Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Destekleri

* 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE  GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (12.03.2008 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR )

* 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ (31.07.2008 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.) 

* 1 SERİ NO.LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (06.08.2008 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. )