Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (17.10.2019)      Meslek Mensubunun veya Yakınının Ölümü Halinde Mükelleflerinin Beyanname ve Ödeme Süreleri Yedi Gün Uzatıldı (16.10.2019)      KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (16.10.2019)      VUK Sirküleri 118 (Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması) (15.10.2019)      Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) (15.10.2019)      SGK, Belge Verme ve Prim Borçlarını Ödemede Gecikme Olmaması İçin Uyarı Mesajı Gönderecek (11.10.2019)      Vergi Dairelerince Yapılan Bazı Yoklama İşlemleri Kaldırılmıştır (11.10.2019)      Uygulama İç Genelgesi 2019/5 – Yoklama İşlemleri (11.10.2019)      Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü (07.10.2019)      Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (03.10.2019)     


Mahir Gencer
Bireysel Emeklilik Primlerinin Gider Kaydı/Ücret Gelirlerinden İndirimi Hakkında Açıklamalar
Mahir Gencer
Arge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında Açıklama
Mahir Gencer
117 Nolu Tebliğ Kapsamında Katma Değer Vergisinde Tevkifat Hakkında Açıklamalar (II)


 


 
  AR-GE
*  AR- GE TTGV Destekleri (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)

        C)    Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği* AR-GE TUBİTAK Destekleri

KOSGEB Danışmanlık, Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Destekleri

* 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE  GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (12.03.2008 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR )

* 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ (31.07.2008 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.) 

* 1 SERİ NO.LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (06.08.2008 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. )